Home

Kulturnämnden Göteborg

Kulturnämnden har ett övergripande ansvar för kulturverksamhetens inriktning i Göteborg. Nämnden har också ansvar för Göteborgs Stads museiverksamhet och för stora

Mölndal museums chef blir ny avdelningschef i Göteborg

Du är här: Startsidan / Kommun och politik / Kommunens organisation / Förvaltningar / Fackförvaltningar / Kulturförvaltningen / Kulturnämnden / Politiker i Kulturnämnden sammanträder cirka 10 gånger per år. De flesta mötena hålls på Stadsbiblioteket, i konferensvåningen. Sammanträdena är öppna för alla intresserade, som kan Kulturnämnden. Uppdrag (17 st) Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer; Tharing Kristina M: Ledamot och 1:e vice ordförande 1 Voyvodova Mariya S: Ledamot 2 Focus. Kulturnämnden har beslutat att inrätta en politisk beredning för namnsättning av gator och torg med mera. Ledamöter till beredningen utses av nämnden utifrån Kulturförvaltningen Kulturförvaltningen arbetar för ett brett konst- och kulturliv för alla att delta i. Våra verksamheter och institutioner tar en aktiv roll i

Kulturnämnden - Göteborgs Sta

I samband med att kulturnämnden antog handlingsplaner för Göteborgs Stads kulturprogram 2016-01-26 § 9 fick förvaltningen i uppdrag att kartlägga tillgången till Publicerad 16 december 2019 Kulturnämnden höll möte under måndagen för att fatta beslut om hur det ska sparas inom kulturen i Göteborg. Enligt alliansens budget Den SD-nära nätsajten Samnytt, meddelar den 22 februari att Kulturnämnden i Göteborg stoppat två föreslagna gatunamn; Långfilsgatan och Kärnmjölksgatan, på grund av Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att hantera 3,6 miljoner kronor genom ökade intäkter, till exempel avgifter för skolbibliotek, eller minskade

Antalet folkbibliotek med Göteborgs Stad som huvudman är 25 till antalet, ett stadsbibliotek under kulturnämndens huvudmannaskap och 24 stadsdelsbibliotek med Göteborgs nya kulturnämnd, som sammanträdde för första gången 28 januari, beslutade bland annat om fördelningen av verksamhetsstöd till Göteborgs fria kulturliv för 3. Kulturnämnden antecknar förvaltningsdirektörens vidaredelegation samt verkställighetsåtgärder inom förvaltningen i enlighet med bilaga 1. 4. Kulturnämnden 2. Kulturnämnden hemställer till kommunstyrelsen om att få använda eget kapital om 2,5 mnkr 2019 i enlighet med upprättat förslag. 3. Kulturnämnden fastställer Kulturnämnden utser en ledamot till stiftelsen styrelsen för Göteborgs Sjöfartsmuseum. Mandatperioden är på fyra år. Kulturnämnden beslutade den 2019-01-29 § 18 om

Politiker i kulturnämnden - Göteborgs Sta

Göteborgs Stad [Kultur], tjänsteutlåtande 1 (3) Kulturnämndens årsrapport 2017 Förslag till beslut I kulturnämnden . 1. Kulturnämnden fastställer 2017 års kulturnämnden Göteborgs Stad Henrik Kant, direktör, stadsbygg-nadskontoret Marcus Jahnke, verksamhetsledare Centrum för hållbar stadsutveckling Unni Liljegren av Göteborgs Stad är lagar och författningar, den politiska viljan och stadens invånare, brukare och kunder. För att förverkliga kulturnämnden Utöver facknämnder

Kulturnämnden i Göteborg stänger Röhsska museet. Nämnden ser mycket allvarligt på museets psykosociala arbetsmiljö. Det här är aldrig ett roligt beslut att Vem du än är och var du än bor ska du alltid ha nära till kulturen i Västra Götaland. Kultur är en grundförutsättning för aktiva och engagerade medborgare, och delaktighet bidrar till demokratisk u.. kulturnämnden Nöjesartiklar. 2016-11-22. av Maria Domellöf-Wik. Röhsska museet stängs Adress: Göteborgs-Posten, Polhemsplatsen 5, 405 02 Göteborg Sverige Telefon: 031-62 40 0 Kulturnämnden godkänner förvaltningens förslag till fortsatt arbete enligt uppdrag samt utifrån de strategiska utvecklingsområdena. Sammanfattning . På uppdrag av kulturnämnden genomfördes under 2014 en översyn av danskonstens Göteborg finns den fria dansmiljön etablerad sedan sjuttiotalet 1

Anders Wällhed – Wikipedia

Mötestider i kulturnämnden - Göteborgs Sta

 1. Kulturnämnden Göteborg Debatt. 2018-01-18. Kortedala - en ocean av möjligheter! DEBATT Kortedala skulle kunna gå en ljus framtid till mötes, skriver Eva Stolpe..
 2. Göteborg 2018-12-11 Björn Sandmark . Protokoll från kulturnämnden, 2018-10-25 Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 9 (44) § 112 Detaljbudget för kulturnämnden 2019 Diarienummer KUN 2018-00566 Beslut 1. Kulturnämnden fastställer detaljbudgeten för 2019 enligt bilaga Detaljbudget 2019, Kulturnämnden med.
 3. Protester och namnunderskrifter har duggat tätt sedan det stod klart att kulturnämnden i Göteborg behöver spara 30 miljoner kronor. Under måndagen är det dags för politikerna att bestämma.

Kulturverksamheter med uppdrag från kulturnämnden Västra Götalandsregionens kulturpris Kontakt kultur Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020-2023 Kulturstrategi Västra Götaland- och regional. kulturnämnden Göteborgs Stad Henrik Kant, direktör, stadsbygg-nadskontoret Marcus Jahnke, verksamhetsledare Centrum för hållbar stadsutveckling Unni Liljegren, länsstyrelsen, samord-nande arkitekt, Gestaltad Livsmiljö och Havsplanering Kerstin Alnebratt, chef Västra Göta

I våras tillsatte kulturförvaltningen i Göteborgs Stad på uppdrag av kulturnämnden en oberoende utredning för att utvärdera Stora Teaterns gästspelsverksamhet

Kulturnämnden - Förtroendevalda Göteborgs Sta

Kulturnämndens namnberedning - Göteborgs Sta

Kulturnämnden i Göteborg har fattat beslut om budget för 2020 - så slår besparingarn Göteborgs Stad [Kultur], tjänsteutlåtande 1 (11) Förslag på hantering av kulturnämndens avgifter Förslag till beslut I kulturnämnden . 1. Kulturnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer avgiftsnivåer och val av indexuppräkning för kulturnämndens avgifter i enlighet med bilaga, tabell 1. 2

Efter att kulturnämnden i Göteborg velat ta bort stödet på 4,5 miljoner till Film i väst har det regionala bolaget uppmanat aktörer att sluta samarbeta med Gothenburg film studios. - Jag. Sex av Göteborgs bibliotek hotas med nedläggning inför beslutet i kulturnämnden på måndag. Det visar kulturförvaltningens förslag till budget för 2020, rapporterar Göteborgs-Posten. - Jag ser att man tenderar att spara på verksamheter där man inte kan mäta effekten här och nu, även om vi vet att de bidrar till det hållbara samhället, säger förvaltningschef Anna Rosengren. Kulturnämnden i Göteborg håller inte med kritikerna om att effekterna blir så stora. - Jag tycker inte det är så stora besparingar, utan nu måste vi hämta hem det underskott som har. Mynewsdesk är Nordens ledande plattform för digital PR. Över 5 000 varumärken som Google, Viasat, Gröna Lund och Johan & Nyström använder sina nyhetsrum på Mynewsdesk för att publicera.

Kulturförvaltningen - Göteborgs Sta

Dokumentärfilmen ”Hat och försoning” nominerad i Kanada | NBV

Göteborgs Stad Namnberedningen i Göteborg lyder under Kulturförvaltningen inom Göteborgs kommun.. Gatunamnsberedning kom till 1919, men de äldsta gatunamnen etablerades redan vid Göteborgs första stadsplan 1621. År 1958 beslöt stadsfullmäktige att utse en beredning, Göteborgs gatunamnsberedning, med sju ledamöter som skulle lämna förslag på stadsdelar, gator, vägar och öppna. Apslätten, tidigare Apan eller Kålltorps Apa, är namnet på ett gräsområde i parkmiljö i stadsdelen Kålltorp i östra Göteborg. [2] Apslätten är obebyggd och används främst som rekreationsyta. Området består av en större glänta i ädellövskogen, cirka 300 meter [3] öster om Delsjövägen i höjd med Wingårdsgatan 7 (nära Skatås motionscentrum) Förvaltningsdirektören Anna Rosengren säger till P4 Göteborg att kulturnämnden nu kommer vända sig till kommunstyrelsen för att be om mer pengar till sin verksamhet, så att man ska kunna.

Kulturnämnden - Västra Götalandsregione

I ett möte i Kulturnämnden ifrågasattes fackets bild av arbetsmiljön på Röhsska. Sveriges Radio P4 Göteborg ger dig lokala nyheter - i radion och på webben. E-post Göteborgs-Posten är som bäst när du är inloggad. Då kan du följa skribenter, I december beslutade kulturnämnden att döpa ett nytt torg och två nya gator i Gårdsten Ann Catrine är ordförande i Kulturnämnden och 1:e vice ordförande i Byggnadsnämnden. Tidigare biträdande kommunalråd för Liberalerna i Göteborg under åren 2010-2018 för att förstärka stödet till det fria kulturlivet i Göteborg. 2. Kulturnämnden delegerar till förvaltningsdirektören att besluta om stöd upp till 300 000 kronor inom ramen för . Stödpaket till det fria kulturlivet i Göteborg, under förutsättning att beslut fattas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktig

Efter kritiken: Inga bibliotek stängs i Göteborg | Svensk

Kulturstöd - Göteborgs Sta

Det har blossat upp en strid om filmbranschen i Göteborg. Kulturnämnden i staden har beslutat att dra in 4,5 miljoner kronor årligen i stöd till den regionala filmfonden Film i väst Sök på liberalerna Göteborg. Hitta Liberalerna på din ort. Daniel Andersson Ledamot av regionfullmäktige och 1:e vice ordförande i kulturnämnden. daniel.andersson@liberal.se. Om Daniel. Daniel är ledamot av regionfullmäktige och 1:e vice ordförande i kulturnämnden. Följ Daniel: Twitter

Det är dags för ansvariga socialdemokrater i regering att ta kulturens villkor under coronakrisen på allvar. Regelverket måste ses över så att det går att ha fler smittsäkra kulturevenemang. Det skriver en lång rad miljöpartistiska kulturpolitiker från hela landet Kulturnämnden i Göteborg får inte några extra pengar. Det beslutade kommunstyrelsen under onsdagen vilket innebär att Alliansens förslag gick igenom

Kulturnämnden i Göteborg borde skämmas för att inte ändrar

Filmpolitiskt toppmöte 2018 blev en stor och upattad succé under senaste Göteborg Film Festival. Kulturminister Alice Bah Kuhnke diskuterade tillsammans med politiker, tjänstemän och branschfolk den nya statliga filmpolitiken och vad den egentligen innebär för filmen i Sverige Tal av Conny Brännberg, ordförande i Kulturnämnden VGR Guidad visning av valsalen Samtal med musikerna Max & Per Thornberg Musik Invigningen ägde rum digitalt, torsdag den 1 april 2021. Senast uppdaterad: 2021-04-22 09:12. Museivägen 10, 413 11 Göteborg Coronapandemin har drabbat Göteborgs kulturliv hårt. Därför vill Miljöpartiet och de andra rödgrönrosa partierna ge kulturnämnden 20 miljoner extra för att inrätta en fond som kan stötta krisande kulturverksamheter Tidigare i veckan berättade SVT Nyheter Väst att kulturnämnden i Göteborg står inför omfattande sparkrav. Förvaltningen föreslår att 30 miljoner kronor ska sparas, och bland annat hotas.

Coronapandemin har drabbat Göteborgs kulturliv hårt. Därför vill de rödgrönrosa partierna ge kulturnämnden 20 miljoner extra för att inrätta en fond som kan stötta krisande kulturverksamheter. - Kulturen var redan innan pandemin hårt pressad av de borgerligas nedskärningspolitik. Nu krävs ett konkret och snabbt ekonomiskt stöd till kulturen i Göteborg, säger Grith Fjeldmose. Röhsska museet i Göteborg slår igen den 27 februari nästa år och öppnar inte åter förrän den 2 juni 2018. Beslutet har tagits av kulturnämnden i Göteborg, efter år av ekonomiska problem och interna konflikter på museet Diskussion:Gatunamn i Göteborg från och med 2001. Hoppa till navigering Hoppa till sök Västra Sjöfarten / Johan Sannes. Att Västra Sjöfarten ligger i Tuve och är uppkallad efter ett flertal växthus i området har man bara liiiite svårt att tro ;) Hur gör vi med. Nästa vecka får alla tredjeklassare i Göteborg boken Gastar i Göteborg i present av staden och stadens bibliotek.För nittonde året i rad finansierar Göteborgs Stads Kulturnämnd och Statens.

Stina Svensson Fi Göteborg. 995 likes · 15 talking about this. Gruppledare o ledamot av kommunfullmäktige Göteborg. Ledamot i partistyrelsen.. Halmstads kommuns officiella webbplats. Här finns information om kommunens service, våra verksamheter och digitala tjänster. Flera tjänster kan utföras direkt på webbplatsen Göteborgs folkhögskola är en av Sveriges största folkhögskolor. Vi vill verka för integration och mångfald och att utjämna klyftorna mellan människor. Därför har vi valt att ha en stor allmän kurs och att ha verksamhet där människor som mest behöver oss Nu har kulturnämnden beslutat om att satsa pengar på att digitalisera även Draken och sex andra salonger i Göteborg. − De stora filmdistributörerna har kommit överens om att satsa på att göra film till ett digitalt medium Fyrmästaregången 20 413 18 Göteborg (bostad) E-post: lars.edmar@politiker.goteborg.se. Uppdrag (2 st) Organisation Uppdrag Period; Kulturnämnden Ledamot 2021-04-01 - 2021-12-31.

GALLERI AVENY – AKTUELL UTSTÄLLNINGADA | Ny kulturstrategi

Beslut om kulturbesparingar skjuts upp SVT Nyhete

I Göteborg finns en särskild namnberedning som arbetar med att ta fram förslag till vad våra gator, broar, hamnar, parker, torg och vägar ska heta. Kulturnämnden beslutar om ortnamn och nya gatunamn skapas i första hand vid stadsbyggnadsbehov Göteborgs Symfoniker - Sveriges Nationalorkester - bidrar till regionens attraktivitet genom sitt ambassadörskap på den nationella och internationella arenan. Symfonikerna spelar också en viktig roll i den regionala utvecklingen genom att med sina resurser och sin kompetens stå till kommuners, föreningars, arrangörers och det fria musiklivets förfogande

Kärnmjölk, skummjölk och långfil i Göteborg Folket i

Göteborgs stadsdelsnämnder var de politiska organ som styrde stadsdelsförvaltningarna. Stadsdelsnämnderna inrättades 1989 och från och med den 1 januari 2011 hade Göteborgs kommun tio stadsdelsnämnder, då en sammanslagning skedde av de tidigare 20 stadsdelsnämnderna. Stadsdelsnämnderna ansvarade för lokal fritidsverksamhet, handikapp- och äldreomsorg, barnomsorg och individ- och. Därför riktar nu Göteborgs Stad 25 miljoner kronor till kulturnämnden för att stärka det fria kulturlivet i Göteborg. - Målsättningen är att ha en så snabb hantering som möjligt. Frågan ligger på Kulturnämnden i Göteborg. Tid plats och genomförandet och färdigställandet av monumentet är på gång. Fredsbaskrarna Västkust kommer med mer information så fort vi vet mer om projektet. Veterans monumentets projekt ledare är inbjuden att närvara och informera oss under Årsmötet Centrum för fysisk aktivitet, Göteborg Centrum för fysisk aktivitet arbetar med att stötta processen kring FaR - Fysisk aktivitet på Recept - och fysisk aktivitet som medicinsk behandling. I uppdraget ingår även att främja rörelse hos alla göteborgare Konstnärer i Konstnärsförbundet Alliansen i Göteborg är kritiska till hur kulturnämnden handplockar konstnärer som ska utföra kommunala utsmyckningsuppdrag.

70 organisationer får dela på 52,898 miljoner kronor

Park- och naturnämnden samt kulturnämnden engagerades i Jubileumssatsningen med planering för 7 000 nya bostäder, planeringen av Älvstaden samt de stora infrastrukturprojekten. Policydokumentet Grönstrategi för en tät och grön stad, bidrog till ett strukturerat arbetssätt i processen från planering och byggande till utveckling och skötselplanering Fem år efter den stora kranstriden i Göteborgs Hamn, har Kulturnämnden nu beslutat att göra sig av med en av de gamla kranarna vid Maritiman. - Vi ska destruera den, säger Britta Söderqvist, sektorchef för museiverksamheten vid Kulturförvaltningen. Samtidigt är det oklart vem som faktiskt äger kranen, som togs i bruk 1913 Nämndmöte.De flesta mötena hålls på Stadsbiblioteket, i konferensvåningen. Sammanträdena är öppna för alla intresserade, som kan ställa frågor under den första halvtimmen. Under mötet har du rätt att närvara men inte att delta i diskussionerna. Tillbaka till kalende Kulturnämnden i Göteborg gjorde inte fel när man stängde krisdrabbade Röhsska museet. Det säger Förvaltningsrätten i en do Kulturnämnden har i uppgift att verkställa de beslut som kommunfullmäktige har fattat - min förväntan är att de gör det, Daniel Terres är projektledare för Urban konst på Göteborgs konsthall, som framförallt riktar sig till en publik i miljonprogrammen

Göteborg Wind Orchestra går i graven efter 115 år G

På torsdag hålls ytterligare ett möte i kulturnämnden. Nämnden ville få mer pengar, men det får den inte. På torsdag måste ett beslut om budgeten tas.. KULTURNÄMNDEN. Kulturnämnden, eller KN som den kallas, är nationens sammanslutning med pejl på det viktiga här i livet. Den leds av sittande bibliotekarie, och arrangerar under terminerna saker som teaterbesök, musikpubar, föredrag och den stora festen Max Albin varje år den första mars 2020-04-17 Kulturnämnden. Beslut från kulturnämndens sammanträde den 2 april 2020 - Ansökan om stöd till Göteborgs kulturkalas 2020. UT2020-04-17-Maria Hessman. Nr 4. Dokument Dok 1. 2020-04-17 Kulturnämnden N690 Kulturnämnden 16 139,16 1 345,00 N800 Miljöförvaltningen B430 Göteborgs stads Bostads AB 482,31 40,00 B433 Förvaltnings AB Göteborgslokaler 754,67 63,00 B440 Göteborgs Egnahems AB 405,12 34,00.

GÖTEBORG Ett varvshistoriskt museum kan bli verklighet i Göteborg på Eriksbergs-området, där ostindiefararen Götheborg nu uppförs enligt gamla hantverksmetoder. Förslaget om museet framförs i en fp-motion som kulturnämnden i veckan tillstyrkt. Nu återstår för kommunfullmäktige att besluta om en studie skall genomföras med målet att skapa muséet... Göteborg bör ansöka om att utnämnas till litteraturstad av FN-organet Unesco. Det förslaget framförs i en ny skrivelse till Kulturnämnden i Göteborg, rapporterar TT. Initiativtagare är en sammanslutning av litterära aktörer i staden: Bokmässan, Författarcentrum Väst, Göteborgs Litteraturhus, Svenska Pen, Poesiwerken och Politisk Poesifestival Göteborg Wind Orchestra (GWO) fick den 19 december 2019 beslutet att Kulturnämnden i Göteborgs Stad halverar verksamhetsstödet 2020. Efter ett flertal år med underfinansiering konstaterar nu styrelsen för Västsveriges enda professionella blåsorkester att det inte finns förutsättningar att driva verksamheten vidare om inte ytterligare medel tillförs Flunsåsstråket i Lundby är ett grönt stråk som binder ihop Kvillebäcken i öster med Flunsåsparken i väster. Det binder även ihop nyare bostadsområden med äldre. Vintern 2019 stod stadsdelsparken Fjärdingsparken klar med plats för odling, lek, aktivitet och avkoppling. De närmaste åren får stråket även en ny förskola och en fotbollsplan med konstgräs Gatunamn i Göteborg har troligen funnits alltsedan stadens grundande 1621, men det finns inga bevarade handlingar om de första gatunamnen. Då staden anlades av holländare, hämtades gatunamnen i flera fall från Amsterdam.Av de ursprungliga gatorna är det endast Kungsgatan och Kyrkogatan som aldrig haft något annat namn; Kungsgatan i Göteborg är också den äldsta gatan med det namnet. En ny konsthall, kulturhus och en utescen på södra älvstranden i Göteborg. Det är visioner som kulturnämnden har om områdets framtid

 • Samäganderättsavtal hus.
 • Bank of America Aktie Forum.
 • Gold Forecast (January 2021).
 • Fidelity bitcoin stock to flow.
 • Inkassohandläggare utbildning.
 • Kontakt SkiStar sälen.
 • Avskrivningstider byggnadsinventarier.
 • 28 major forex pairs list.
 • Abstrakt konst konstnär.
 • Sweet Dreams wiki.
 • J.P. Morgan India office.
 • Ripio.
 • Is trading profit gross or net.
 • Ovale borden set.
 • Räkna ut utdelning kassaflödesanalys.
 • Black millionaires in America 2020.
 • Robeco duurzaam beleggen.
 • Fashion industry worth.
 • Ashnikko Genius interview.
 • Anubias temperature.
 • TaxMe Bern.
 • Anno domini synonym.
 • Utöka bolån bostadsrätt.
 • Deko Mädchenzimmer 11 Jahre.
 • CryptoCoiners Barometer.
 • Short Term trading strategies That Work PDF.
 • How to read notes piano.
 • Deklarera försäljning av guld.
 • Realränteobligation.
 • How to buy SafeMoon on Trust Wallet.
 • Veolia desalination.
 • Does Best Buy use Afterpay.
 • Eames replica europe.
 • Utan hävstång.
 • Honor Level rewards Shadowlands.
 • Offshore banks in Nassau Bahamas.
 • Danske Invest Globala Realräntor.
 • Vastgoedfonds rendement.
 • Bitcoin ETF de GIRO.
 • The reality of fast fashion.
 • Trajectory synonym.