Home

EBH kartan Länsstyrelsen

Länsstyrelsernas WebbGI

 1. Laddar kartan....
 2. Länsstyrelserna publicerar kartor över de misstänkt eller konstaterat förorenade områden som finns registrerade i länsstyrelsernas databas EBH-stödet. Kartorna uppdateras och kompletteras löpande. Att en fastighet är med i databasen behöver inte betyda att den är förorenad
 3. EBH-portalen utgörs av två delar. Kommunernas EBH-portal är en sida med användbart material och information om förorenade områden. Målgruppen är främst handläggare på kommunernas miljökontor men alla som arbetar med förorenade områden kan ha nytta av sidan. EBH-portalens interna samarbetsyta är bara tillgänglig för länsstyrelserna, Naturvårdsverket, SGI och SGU
 4. Laddar kartan..
 5. De allra flesta områden som är eller kan misstänkas vara förorenade har kartlagts av Länsstyrelsen och kommunen. I vår karta över förorenade områden kan du se vilka områden som är misstänkt eller konstaterat förorenade
 6. Länsstyrelsen ger stöd och vägledning till kommunerna i arbetet med förorenade områden. Vägledningsmaterial samlas på EBH-portalen. Vägledning förorenade område
 7. Länsstyrelsens databas EBH-stödet är en nationell databas, där förorenade områden i hela landet registreras. Här finns både områden där undersökningar visat på föroreningar och områden som möjligen är förorenade, det vill säga där det funnits någon industriverksamhet som tillhör en bransch som man vet skulle kunna orsaka föroreningar

Länsstyrelsens databas EBH-stödet* är en nationell databas, där förorenade områden i hela landet registreras. Här finns både områden där undersökningar visat på föroreningar och områden som är potentiellt förorenade, det vill säga där det funnits någon industriverksamhet som tillhör en bransch som man vet skulle kunna orsaka föroreningar

Kartor över potentiellt förorenade områden - SG

 1. Figur 9, EBH-kartan, ungefärligt utredningsområde röd markering, gul markering: fastigheten utgår i senare version, Länsstyrelsen.se 3.1 BOLÄNDERNA 6:3 UTGÅ
 2. Förorenade områden Samlade länkar till vägledning och information om förorenade områden: riskbedömning, riktvärden, bidrag till sanering och ansvarsfrågor
 3. Inventering - Information och vägledning om inventering enligt MIFO. Länsstyrelsernas inventering av förorenade områden är i princip avslutad men det återstår att inventera många misstänkt förorenade områden som ännu enbart identifierats. Huvuddelen av dessa ligger på kommunernas ansvar

Välkommen till EBH-portalen! - EBH-portale

 1. Underhåll ditt dike för ett rikare odlingslandskap. Diken är ett viktigt inslag i jordbrukslandskapet. Deras huvuduppgift är att leda bort överskottsvatten från åkermark för att få en fungerande dränering, men de utgör även en viktig miljö för växter och djur som behöver öppet vatten
 2. Enligt länsstyrelsens karta över förorenade områden (EBH-kartan) är f.d. cementgjuteriet (ID 176343) identifierad som potentiellt förorenad byggnad men är inte riskklassad. Primär bransch Verkstadsindustri - utan halogenerade lösningsmedel. Utdrag ur EBH-kartan. Ingen misstanke finns dock om att markföroreningar förekommer inom planområdet
 3. På länsstyrelsens webbplats kan du kontrollera om det finns konstaterade eller misstänkta markföroreningar. Vi kommer att meddela om och på vilket sätt marken behöver provtas när vi handlägger din ansökan. Länsstyrelsen-EBH kartan. Borra på mark som Stockholms stad äge
 4. Finns området registrerat av länsstyrelsen som misstänkt (eller konstaterat) förorenat område? Vad har det isf för riskklass? Området är inte registrerat på EBH-kartan
 5. I EBH-kartan återfinns de området i länet som har fått en riskklassning eller identifierats som potentiellt förorenade områden (Länsstyrelsen Västra Götaland, 2020). I kartverktyget ha
 6. Länsstyrelsen har tagit fram EBH-kartan vilken visar var det finns misstänkta eller konstaterade förorenade områden i mark, grundvatten, ytvatten, sediment och byggnader. I kartan får man information om förorenade områdens riskklassning, vilken typ a
 7. Enligt EBH-kartan i Länsstyrelsens webgis€har inga förorenande€verksamheter identifierats inom 200 meter från inventerad fastighet . Närmaste objektet är beläget cirka 250 m från fastigheten och är en verkstadsindustri utan halogerande lösningsmedel. Det finns ingen misstanke om at

visar EBH-kartan över undersökningsområdet med dess omgivning. 6 av 56. Figur 6. EBH-karta [2020-05-08] med undersökningsområdet markerat med röd figur. KM- Enligt Länsstyrelsens EBH-karta över undersökningsområdet finns även ett objekt me Enligt EBH-kartan som är Länsstyrelsernas register över potentiella och konstaterade förorenade områden finns det inget förorenat område inom eller i direkt anslutning till planområdet, se Figur 3-5 (Länsstyrelsen, 2020) februari 2020 fastighetskontoret gÖteborgs stad miljÖteknisk markundersÖkning, smÅlandsgatan, gÖteborg adress cowi ab skärgårdsgatan 1 box 1207 VISS Skogens pärlor (skogsvårdsstyrelsen) Länsstyrelsens karttjänster framförallt skyddad natur Bloomweb Viewer (flygfoto i 3D) Eniro (historiska kartor) Google maps (historiska kartor) SMHI (djupkartor i sjöar, algblomning etc.) Historiska kartor lantmäteriet Kartgeneratorn på SGU EBH kartan

Länsstyrelsens miljövårdsenhet i Östergötland karterar och riskbedömer potentiellt förorenade områden enligt Metodik för inventering av förorenade områden (MIFO). Utdrag ur EBH-kartan med potentiellt förorenade objekt markerade med cirkel och tillhörande riskklassificering. ©Östgötakartan [2020-05-13 Enligt Västra Götalands Länsstyrelsens karta över potentiellt förorenade områden (EBH-kartan) finns det två riskområden i närheten av planområde. Det första är beläget i själva planområdet som tillhör riskklass 3 (måttlig risk) som troligtvis avser de invallade muddermassorna Länsstyrelsen i Stockholms län: 2005: Kemtvättar i Stockholms län 2005: Kemtvätt: Länsstyrelsen i Stockholms län: 2005: Förorenade områden i Öna och Östnor 2005: Övergripande karta över förorenade områden. Använd kartan över förorenade områden (EBH-kartan) för att se var det finns misstänkt eller konstaterade. TJÄNSTEUTLÅTANDE MILJÖ- OCH BYGGLOVSFÖRVALTNINGEN 1 (5) Datum Diarienummer 2021-03-08 BTN-2021/110.109 HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök mbf@huddinge.se Huddinge kommu

 1. Förorenade områden i länet Länsstyrelsen Skån
 2. Förorenade områden Länsstyrelsen Stockhol
 3. Databas över förorenade områden - EBH-stöde
 4. Förorenade områden Länsstyrelsen Västra Götalan
 5. Databas över förorenade områden - EBH-stödet - Uddevalla
 6. Förorenade områden - samlad information - Naturvårdsverke

Inventering - Information och vägledning om inventering

Foto Sveriges radio - miljosamverkanstockholm

 • Dn.se/kundservice tillfällig adressändring.
 • Top BlueStacks games.
 • Robinhood hack Reddit.
 • BigQuery forum.
 • Crypto winter 2021.
 • Gulden koers euro.
 • FNAF bot Discord.
 • Hemnet Sävar.
 • Personal loans UK.
 • Crollo Bitcoin oggi.
 • Pokémon ranking List.
 • Bidra Översätt.
 • Termoöverdrag pool.
 • AMF Småbolag Morningstar.
 • Which bank is best for loans UK?.
 • JL Collins COVID.
 • Storj coin verwachting.
 • Moving Average TradingView.
 • XL BYGG Borås.
 • Region Kalmar län projekt.
 • Unstack Meaning in Bengali.
 • Холодный кошелек Trezor отзывы.
 • Solceller Västernorrland.
 • Best options trading advisory service 2021.
 • SMS gateway server.
 • Svensk vindkraftsutbyggnad.
 • Overdrachtsbelasting Alicante.
 • Förslitningsavdrag T2.
 • Raspberry Pi crypto wallet.
 • Artificial Intelligence funds UK.
 • Alicia Keys mother.
 • Tele2 Företag faktura.
 • The American Prospector Silver Coin 1987 value.
 • Kjell och Company rabattkod.
 • Tagesgeldkonto Deutsche Bank.
 • ICX ICO.
 • Skotare skördare.
 • Календарь IPO 2021 Россия.
 • Game about squares.
 • Bokslut enskild firma.
 • Plaststol IKEA.