Home

Richtlijn (eu) 2022/1673

 1. al law. THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 83(1) thereof
 2. RICHTLINIE (EU) 2018/1673 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES. vom 23. Oktober 2018. über die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche. DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 83 Absatz 1
 3. al law THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 83(1) thereof
 4. 3 Commission Delegated Directives (EU) 2018/736 to (EU) 2018/738 of 27 February 2018; 1 Commission Delegated Directive (EU) 2017/1975 of August 2017, to be read in conjunction with the Corrigendum; 3 Commission Delegated Directives (EU) 2017/1009 to (EU) 2017/1011 of March 201
 5. Guidance MEDDEVs The MEDDEVs promote a common approach to be followed by manufacturers and notified bodies that are involved in conformity assessment procedures
 6. The directive defines the essential health and safety requirements and conformity assessment procedures, to be applied before products are placed on the EU market. It is aligned with the new legislative framework policy, and it is applicable from 20 April 2016, replacing the previous Directive 94/9/EC
 7. Pressure Equipment Directive. The Pressure Equipment Directive (PED) (2014/68/EU) applies to the design, manufacture and conformity assessment of stationary pressure equipment with a maximum allowable pressure greater than 0,5 bar. The directive entered into force on 20 July 2016. The Pressure Equipment Directive aims to guarantee free movement of.

Directive (EU) 2018/ of the European Parliament and of the

The INSPIRE Directive, establishing an infrastructure for spatial information in Europe to support Community environmental policies, and policies or activities which may have an impact on the environment entered into force in May 2007 Additional harmonised EU standards are gradually being produced to support the ecodesign measures adopted so far. National contact points You can contact the national contact points , in charge of the implementation of the Ecodesign Directive at the national level, for further information

RoHS Directive - Europ

2 THE RIGHT TO FAMILY REUNIFICATION IN EUROPE Twenty-five of the 28 EU Member States are subject to the EU's Family Reunification Directive,6 while a number of other European countries not subject to its provisions permit family reunification fo The European Union sets legislation in the form of Directives, based on the legal foundation established in Article 153 of the Treaty on the Functioning of the European Union. EU legislature has established a system of basic principles of safety management, which must be transposed into national law by the Member States EU law Download Order Richtlijn 92/58/EEG van de Raad van 24 juni 1992 betreffende de minimumvoorschriften voor de veiligheids- en/of gezondheidssignalering op het werk (negende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG A directive is a legal act of the European Union which requires member states to achieve a particular result without dictating the means of achieving that result. Directives first have to be enacted into National law by member states before its laws are ruling on Individuals residing in their countries. Directives normally leave member states with a certain amount of leeway as to the exact. In the EU the requirement for DPAs to be independent is laid down in law: Article 16(2) of the Treaty on the Functioning of the EU (TFEU) and Article 8(3) of the EU Charter of Fundamental Rights. The Court of Justice of the European Union, has consistently emphasised that control by an independent authority is an essential component of the right to data protection and has laid down the.

The EU is focused on defining an appropriate e-commerce framework and preventing unfair discrimination against consumers and businesses who access content or buy goods and services online within the EU. Examples of services covered by the Directive include: online information services Regulation (EU) 2019/1010 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the alignment of reporting obligations in the field of legislation related to the environment, and amending Regulations (EC) No 166/2006 and (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council, Directives 2002/49/EC, 2004/35/EC, 2007/2/EC, 2009/147/EC and 2010/63/EU of the European Parliament. This study examines the implementation of the European Union (EU) defence package, which consists of the Defence Procurement Directive 2009/81/EC and the Intra-Community Transfers Directive 2009/43/EC, during the period from 2016 to 2020. It is organised in two parts. The first part of the study, prepared internally, examines the evaluations carried out on the implementation of the two. Richtlijn 89/655/EEG van de Raad van 30 november 1989 betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (tweede bijzondere Richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG was successfully added to your cart. eu richtlijnen. By novidev 27 January 201

TY - JOUR. T1 - De nieuwe EU-richtlijn voor jaarrekeningen. AU - Beckman, H. N1 - URL: 8.266 words. PY - 2013/8/13. Y1 - 2013/8/13. M3 - Article. VL - 201 Case law of the European court of justice, including VAT, direct tax, social sercurity and based on taxonom Contextual translation of gebouwd volgens eu richtlijnen into English. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory rozetka.m Voorstel EU-richtlijn transparantieverplichtingen uitgevende instellingen. / Grundmann-van de Krol, C.M. In: Ondernemingsrecht, 2003, p. 260-264. Research output: Contribution to journal › Article › Scientific. TY - JOUR. T1 - Voorstel EU-richtlijn transparantieverplichtingen uitgevende instellingen

Equipment for potentially explosive atmospheres (ATEX

Pressure Equipment Directive Internal Market, Industry

 1. Cases and Materials on EU Private International Law Conflict of laws, European Union countries, Law, Europees recht, Internationaal privaatrecht, EU-richtlijnen, Jurisprudentie (vorm), Regels (vorm), Verdragsteksten (vorm
 2. Definition. EC Directive establishing the rules relating to water for human consumption. Definition is not available for the current language
 3. 301 Moved Permanentl
 4. v. 16-46, C24; Jan. 15, 1973-31 Jan. 2003. Issues for 1973-2003 called also English ed. English and Danish editions began publication with 1973 and assumed vol. numbering of the French, German, Italian, and Dutch editions
 5. MER-richtlijn Definition Council Directive of 27 June 1985 on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment (85/337/EEC)

Re-open E

The document has moved here www.zillow.co Europese richtlijn: Categorieën Categorieën: Rechtshandeling van de Europese Unie; Regelgeving van de Europese Unie {{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}} This page is based on a Wikipedia article written by contributors (read/edit). Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply

Salduz Plus : aandachtspunten bij de implementatie van van de EU-richtlijn 2013/48. In Veiligheidsstudies 11. p.19-31. Your filters: cql: parent exact Handhaving van intellectuele rechten in België = Respect des droits intellectuels e.. 7fswpmh 0q cbtjt wbo ef pqcsfohtu wbo ef joxpofstdpotvmubujf ef fswbsjoh ejf jt pqhfebbo nfu ef sjdiumjkofo wpps [poofqbslfo fo ef sjdiujoh ejf xpseu nffhfhfwfo epps ef sbbe pq nf Your filters: cql: parent exact De Vlaamse Omgevingsvergunning : studies over natuurbehoud en milieuhygiëne, de gel..

Richtlijnen zijn er op gericht om algemeen beleid te maken, op vrijwel alle terreinen waar de EU de bevoegdheid heeft om regels op te mogen stellen. Om er voor te zorgen dat de doelen van een richtlijn wel gehaald worden, moeten lidstaten richtlijnen op tijd omzetten in nationale wetgeving De Richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt is een Europese richtlijn met als doel harmonisatie van auteursrechtaspecten in de digitale interne markt van de Europese Unie.Het betreft verschillende aanvullende rechten voor de eigenaren van creatieve werken met betrekking tot publicatie door een ander op interne Deze richtlijn gaat over de 10 plastic producten die het meest worden gevonden op de Europese stranden (Engels). De maatregelen in deze richtlijn gelden voor alle EU-lidstaten, dus ook voor Nederland. De richtlijn moet in juli 2021 zijn ingevoerd in de regelgeving van alle EU-lidstaten Eind 2019 is er een nieuwe EU-richtlijn aangenomen waardoor organisaties hun klokkenluiderprocedure moeten aanpassen. Waarschijnlijk zal u uw meldregeling of speak-up procedure moeten aanpassen. In deze blog beschrijven we de belangrijkste veranderingen en wat dit voor u betekent

Guidelines - digitalyouthwork

Europese richtlijn bescherming klokkenluiders. Op 26 november 2019 is deze Europese richtlijn gepubliceerd met nieuwe regels over klokkenluiden. Uiterlijk op 17 december 2021 moeten alle lidstaten die nieuwe regels omzetten in hun nationale wetgeving RICHTLIJN (EU) 2016/680 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 apr il 2016 betreffende de bescher ming van natuurlijke personen in verband met de ver werking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opspor ing. De Europese pensioenrichtlijn bevat regels die voor álle pensioeninstellingen in Europa gelden, ongeacht hun naam of (juridische) vorm. Deze richtlijn bepaalt onder meer dat pensioeninstellingen pensioenregelingen kunnen uitvoeren van werkgevers uit een andere lidstaat. Deze richtlijn is een herziening van de richtlijn uit 2003 (2003/41/EG)

EU Richtlijn Overstromingsrisico's De Europese Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR) dateert van november 2007 en heeft als doel de negatieve gevolgen van overstromingen voor de gezondheid van de mens, het milieu, het culturele erfgoed en de economische bedrijvigheid te beperken Doel . De Europese richtlijn 2011/24/EU* heeft tot doel: - uw rechten als patiënt op het gebied van de toegang tot en de terugbetaling van geneeskundige zorg in een ander land van de Europese Unie* te verduidelijken; - de kwaliteit en de veiligheid van de geneeskundige zorg die u in een ander land van de Europese Unie* ontvangt, te waarborgen Op 27 november 2019 keurden het Europees Parlement en de Raad de zogenaamde 'omnibus'-richtlijn goed. Die richtlijn wijzigt het Europese consumentenrecht op een aantal punten. Het gaat hoofdzakelijk om het aanpassen van de EU-richtlijnen aan de nieuwe realiteit van de onlinemarktplaatsen. Maar er worden ook nieuwe sancties ingevoerd voor 'wijdverbreide inbreuken', die kunnen oplopen.

Richtlijn (EU) 2019/878 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot wijziging van Richtlijn 2013/36/EU. 07 juni 2019 11:00. Richtlijn (EU) 2019/878 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot wijziging van Richtlijn 2013/36/EU met betrekking tot vrijgestelde entiteiten,. Deze richtlijn is belangrijk voor vergunningverleners. De Richtlijn Industriële Emissies ( Rie Richtlijn Industriële Emissies ) 2010/75/ EU Europese unie verplicht de EU-lidstaten om emissies naar water, lucht en bodem (inclusief maatregelen voor afvalstoffen) van IPPC Integrated Pollution Prevention and Control -installaties te reguleren

Basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302 — Voordat hij de pakketreisovereenkomst sluit, zal de reiziger alle essentiële informatie over de pakketreis ontvangen. — De aansprakelijkheid voor de goede uitvoering van alle reisdiensten die in de overeenkomst zij Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Algemene wet inzake rijksbelastingen in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige.

In augustus 2019 is de Europese Richtlijn bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen (2019/1161/EU) vastgesteld. Meestal Clean Vehicles Directive (CVD) genoemd. Doel van de richtlijn is om het gebruik van schone, energie-efficiënte voertuigen door middel van publieke inkoop te bevorderen Huidige Europese richtlijnen aanbesteden. Richtlijnen die van belang zijn voor het aanbesteden: Richtlijn: gunnen overheidsopdrachten ; Richtlijn: gunnen opdrachten water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten Richtlijn: gunnen concessieopdrachten ; Richtlijn: defensie en veiligheid ; Richtlijn: schone en energie-efficiënte voertuigen (2019/1161/EU

RICHTLIJN 2014/90/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 juli 2014 inzake uitrusting van zeeschepen en tot intrekking van Richtlijn 96/98/EG van de Raad (Voor de EER relevante tekst) In artikel 7.05 van bijlage II wordt bij navigatie lichten naar de richtlijn 96/98/EG verwezen. Lid 1. Navigatielichten, evenals hun lantaarnhuizen en toebehoren, dragen het keurmerk dat is bepaald in. 8 Richtlijn Detox > Verantwoord ontgiften door ambulante of intramurale detoxificatie. Samenvattend worden keuzen op het gebied van niet-medicamenteuze ondersteuning, solistisch optreden of samenwerking van disciplines en individuele dan wel groepsbehande-ling gemaakt op basis van gezond verstand,.

Lees voorwaarden en aanvraagproces voor werken in Nederland als wetenschappelijk onderzoeker of promovendus volgens richtlijn (EU) 2016/801 Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies. In afwijking van artikel 10h, elfde lid, van de Wet op de internationale bijstandsverlening en de daarop gebaseerde bepalingen verstrekt degene die ingevolge artikel 10h van die wet bij de heffing van belastingen verplicht is de gegevens en inlichtingen, bedoeld in artikel 10h, tweede lid, van die wet, te.

De NIB-richtlijn (netwerk- en informatieveiligheid richtlijn) is een Europese richtlijn en heeft ten doel om eenheid en samenhang te brengen in Europees beleid voor netwerk- en informatiebeveiliging, ter ondersteuning van het functioneren van onze samenleving en economie, door de digitale paraatheid te vergroten en de gevolgen van cyberincidenten te verkleinen RICHTLIJN (EU) 2021/338VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 februari 2021 tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU wat betreft informatievereisten, productgovernance en positielimieten, en Richtlijnen 2013/36/EU en (EU) 2019/878 wat betreft de toepassing daarvan op beleggingsondernemingen, om bij te dragen aan het herstel van de COVID-19-crisi

Directive 2014/65/EU - Wikipedi

De richtlijn is bedoeld voor de professionals die betrokken zijn bij de uitvoering van de COVID-19-vaccinatie (bedrijfsartsen, artsen infectieziektebestrijding, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten, jeugdartsen en andere artsen die op grond van de Wet BIG bekwaam zijn tot het vaccineren, als ook verpleegkundigen en doktersassistenten) Onderzoeker Richtlijn (EU) 2016/801 Reseacher Directive (EU) 2016/801 Naam bedrijf/organisatie Inschrijfnummer KvK Name company/organisation Registration number Chamber of Commerce Academisch Medisch Centrum 34362777 Academisch Ziekenhuis Maastricht 14124959 Aduro.

Het EU-doel voor het aandeel hernieuwbare energie is 14% in 2020. In 2016 lag het aandeel hernieuwbare energie op 6%. Naar verwachting stijgt dit aandeel bij voorgenomen beleid tot 12,4% in 2020, volgens de Europese rekenmethode. In vier jaar stijgt dit aandeel daarmee meer dan in de hele periode 2000-2016, toen een toename van 4,4 procentpunt werd gerealiseerd De richtlijn is bedoeld om de goede werking van de interne energiemarkt van de EU te waarborgen en concurrentievervalsing door verschillende belastingstelsels te voorkomen. Daarnaast moet het ook bijdragen tot een koolstofarme, energiezuinige economie, dat wil zeggen een sturende werking uitoefenen met het oog op de bescherming van het milieu en het klimaat Op vrijdag 23 april om zal Kirsten Berger, advocaat bij Houthoff, de Europese richtlijn voor hernieuwbare energie bespreken. Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (PbEU 2018 L 328) (richtlijn. EU Richtlijn verpakken 94/62/EG. Richtlijn van het Europees Parlement met maatregelen om de productie van verpakkingsafval te beperken en recycling, hergebruik en andere vormen van nuttige toepassing van dergelijk afval te bevorderen Het voorontwerp beoogt hoofdzakelijk de omzetting in Belgisch recht van de richtlijn (EU) 2019/878 tot wijziging van richtlijn 2013/36/EU met betrekking tot vrijgestelde entiteiten, financiële holdings, gemengde financiële holdings, beloning, toezichtmaatregelen en -bevoegdheden en kapitaalcons.

Press corner European Commission - ec

14 december 2016 is de EU Richtlijn (EU 2016/2341) betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV's) vastgesteld, ook wel bekend als de IORP-II richtlijn. Deze richtlijn vervangt de IORP-I richtlijn uit 2003 (2003/41/EG) RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2012/34/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (herschikking) (Voor de EER relevante tekst) HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europes

NIS Directive — ENIS

de Richtlijn (EU) 2019/1995 van de Raad van 21 november 2019 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft de bepalingen inzake afstandsverkopen en bepaalde binnenlandse leveringen van goederen (PDF, 628.16 KB) ( English version (PDF, 626.9 KB)) (5) Richtlijn (EU) 2016/343 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maar t 2016 betreffende de versterking van bepaalde aspecten van het ver moeden van onschuld en van het recht om in strafprocedures bij de terechtzitting aanwezig te zijn (PB L 65 van 11.3.2016, blz. 1) RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2013/34/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN VAN DE RAAD van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn

INSPIRE Directive INSPIR

De ATEX 114 richtlijn (2014/34/EU) beschrijft de minimale veiligheidseisen waar explosieveilige apparaten aan moeten voldoen. Kijk hier voor meer informatie Richtlijn 2012/19/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) , afgekort tot de WEEE-richtlijn (Engels voor: Waste of Electrical and Electronic Equipment) is een richtlijn van de Europese Unie.De richtlijn gaat over afgedankte elektrische en elektronische apparatuur Vanaf 18 april 2019 - de deadline voor de omzetting van de richtlijn in nationale wetgeving van de EU-landen - moeten overheidsinstanties die overheidsopdrachten uitschrijven in de EU voldoen aan de Europese standaard inzake elektronische facturering en in staat zijn om elektronische facturen correct te ontvangen en verwerken, met als resultaat een vlotte stroom binnen de EU Richtlijn (EU) 2019/633 kan zorgen voor meer eerlijkheid in de agrovoedingsketen. Lidstaten kregen tot uiterlijk 1 mei 2021 de tijd om de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen om aan deze richtlijn te voldoen, waarna de richtlijn uiterlijk op 1 november 2021 van toepassing wordt

Ecodesign requirements in the EU - Your Europ

Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/E Richtlijn 2014/35/EU moet waarborgen dat elektrisch materiaal in de Europese Unie voldoet aan eisen die een hoog niveau van bescherming bieden aan de gezondheid en veiligheid van personen, huisdieren en goederen. Daarbij mag er geen afbreuk worden gedaan aan de werking van de interne markt

European guidelines - Safety and health at work - EU-OSH

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen en tot intrekking van Richtlijn 82/714/EEG van de Raad. Richtlijn 2006/87/EG Bijlage I - lijst van de binnenwateren - Zone 2, 3 en 4 Nederland (uittreksel) Bijlage II inrichting en uitrusting van schepen Bijlage III extra eisen zone 1 en 2 Bijlage IV. De essentiële richtlijnen inzake besturingspanelen voor machines zijn de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU en de EMC richtlijn 2014/30/EU. De richtlijnen verwijzen naar geharmoniseerde EN-normen, die in de meeste gevallen zijn geleend van de IEC-normen

Richtlijn 92/58/EEG van de Raad van 24 juni 1992

Richtlijn 2014/55/EU is een belangrijke stap op de weg naar dit doel. Richtlijn 2014/55/EU, die op 16 april 2014 werd gepubliceerd, betreft elektronische facturering bij overheidsopdrachten . Ze verplicht de aanbestedende diensten tot het aanvaarden en verwerken van elektronische facturen die aan de Europese norm beantwoorden Aan artikel 3, lid 2, van Richtlijn 2010/18/EU wordt de volgende alinea toegevoegd: In afwijking van de eerste alinea wordt voor Mayotte als ultraperifeer gebied in de zin van artikel 349 VWEU de extra termijn verlengd tot en met 31 december 2018. Voor het Franse ultraperifere gebie Gelet op richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van richtlijn 2002/92/EG en richtlijn 2011/61/EU (herschikking) (PbEU 2014, L 173), de gedelegeerde richtlijn (EU) 2017/593 van de Commissie van 7 april 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met.

 • Crypto com Exchange to fiat.
 • ASIC Ethereum Mining Hardware.
 • Har små korn webbkryss.
 • Varg i Skåne januari 2021.
 • Forex vs crypto Reddit.
 • Boendekostnadskalkyl Nordea.
 • Sjöstugan Grövelsjön.
 • Sony aktie Avanza.
 • Extremt tidig pension.
 • Currency symbols.
 • Dollar Zeichen vor oder nach Zahl.
 • Comparis loan calculator.
 • 1 2 Grow.
 • Lön rådgivare Trygghetsrådet.
 • Crypto com Pay Rewards.
 • Låg löneökning.
 • Private equity Nederland.
 • Söka se nummer.
 • Länsförsäkringar kort problem.
 • Why is price setting curve horizontal.
 • Upgrade to Coinbase Pro.
 • CD Key Steam.
 • Visa Infinite Revolut.
 • Hudikhus nyckelfärdigt.
 • Bitcoin Teller Machine in Nigeria.
 • Ny soffa.
 • Coinbase stock premarket.
 • Twitter Stocks news.
 • Jabra Elite Sport left earbud not working.
 • Polisen händelser Norrbotten.
 • XACT Bear.
 • Stugby Sörmland.
 • Cisco Duo installation Guide.
 • Euro Zins Festgeld.
 • GDPR NHS Scotland.
 • Did Aragorn love Eowyn.
 • BTC block explorer API.
 • Gammalslipad diamant auktion.
 • Bränslecell vs batteri.
 • Is BitcoinAbuse com legit.
 • Kruiswoordraadsel maken in Word.